Агенцията е създадена през 1998г. С търговско наименование ЛЕДА ООД

ЛЕДА представлява дейност свързана в областта на недвижимите имоти, като обхваща проучване състоянието на пазара – покупко-продажба, наеми, замени, управление на имоти на територията на град Плевен и Плевен област, Ловеч, Троян.

Нашият бизнес и репутация е изградена върху индивидуално и лично облслужване – от първоначалното разледване през целия път до завършване на покупката на имот.

В нашата работа отстояваме три основни принципа:

  • Поддържане на модерна вътрешноинформационна среда
  • Спазване на ясни и задължителни за нашите служители правила на работа и стремеж за подобряване на обслужването.
  • Индивидуална грижа към всеки един клиент, поднесена с коректно отношение и старание за добре свършена работа.

ЛЕДА цели да предостави пълна информация за предлаганите оферти и да улесни достъпа на клиентите търсещи услуги в сферата на недвижимите имоти.

ЛЕДА предлага само реални и актулни оферти, цените са договорени с техните собственици, без подвеждаща информация.

ЛЕДА е партньор на водещи финансови институции, сред които ПОЩЕНСКА БАНКА, ИНВЕСТБАНК, БУЛБАНК, ДСК ЕАД, ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, ОББ. Нашите служители продробно ще ви информират за условията по всички предлагани ИПОТЕЧНИ и ПОТРЕБИТЕЛСКИ кредити, за да получите финансиране съобразно вашите индивидуални потребности.

В процеса на работа нашите консултанти ще ви информират за:

– анализ на моменталното състояние на пазара на недвижими имоти и консултации свързани с бъдещи тенденции.

– консултации относно бъдеща доходност на имота/покупка с цел инвестиция/

– изготвяне на пълен набор от докумунти необходими за сключване на разпоредителни сделки с недвижими имоти включително дарения, завещания, учредявания и заличаване на ипотеки.

– посреднически услуги при покупко – продажба, наеми, замени

– управление на имоти/при отдаване под наем/

ЛЕДА се стреми да предожи на клиентите си една съвременна услуга, като същевременно пести времето и уважава индивидуалните възможности на клиентите си.

За тази цел:

  • ЛЕДА ще се погрижи и предостави за оглед на клиентите си имоти най – близко доближавщи се до техните предварително зададени критерий.
  • ЛЕДА се старае да прави обективни преценки за имота, да посочи предимствата и недостатъците и да помогне на клиента да направи най – добрия избор събразно възможностите си.
  • ЛЕДА осигурява спокойна среда за преговори.
  • ЛЕДА показва на клиентите си, че могат да се доверят, защото тяхното доверие е най – обективната оценка за нашата работа.